Contaminanten en gezondheid

In bepaalde hoeveelheden kunnen contaminanten schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom staan er in de Europese wetgeving maximum gehaltes (ook wel: maximum limieten, ML) voor contaminanten in levensmiddelen.

Maximum gehalte om gezondheid te beschermen

De meeste contaminanten leveren niet direct een gezondheidsrisico op. Dat risico ontstaat meestal pas als iemand een bepaalde stof voor een langere periode binnenkrijgt en deze stof zich opstapelt in het lichaam. Wanneer een product heel veel van een bepaalde stof bevat, kan er wel sprake zijn van een acuut risico voor de gezondheid.

Om de gezondheid van consumenten te beschermen zijn er maximumgehaltes voor contaminanten in levensmiddelen vastgelegd in Europese wetgeving. Deze maximum limieten (ML) staan in EU Verordening 1881/2006. Een ML geeft weer hoeveel er van een bepaalde stof in een bepaald product mag zitten. Het gaat dus om product-stofcombinaties.

Toezicht door NVWA

Wij houden hier toezicht op via het Nationaal Plan Contaminanten (NPC). Daarnaast controleren wij of bedrijven voedselveilig werken en voldoen aan de wettelijke eisen.

Meer informatie contaminanten en gezondheid