Eisen reclame diergeneesmiddelen

Bent u producent van diergeneesmiddelen? Of handelt u daarin? Dan mag u voor sommige diergeneesmiddelen geen reclame maken.

Verbod op publieksreclame

Het is verboden publieksreclame te maken voor:

  • diergeneesmiddelen die uitsluitend op recept van een dierenarts mogen worden verstrekt (herkenbaar aan de aanduiding: URA, UDA of UDD)
  • diergeneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen bevatten als bedoeld in lijst I en II bij de Opiumwet
  • een niet-geregistreerd diergeneesmiddel, of het toepassen van een diergeneesmiddel in strijd met de registratiebeschikking.

Dierenartsen, handelaren in diergeneesmiddelen en de professionele houders van dieren worden niet gezien als publiek.

Klachtafhandeling door CAVP

De Commissie Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP) is een tuchtcommissie ingesteld door de KNMvD en de FIDIN (branchevereniging veterinaire farmacie in Nederland).

Deze organisaties hebben gezamenlijk een code vastgesteld voor het aanprijzen van veterinaire producten. De CAVP behandelt klachten over de overtredingen van de code. Meer informatie op de website van FIDIN.