Diergeneesmiddelen

De NVWA controleert of dierenartsen, handelaren en veehouders zich houden aan de regels voor diergeneesmiddelen. We sporen ook illegale handel op.