Europese wetgeving diergeneesmiddelen

Bent u producent of  distributeur van diergeneesmiddelen? Of past u diergeneesmiddelen toe of schrijft u ze voor?  Dan vindt u hier verwijzingen naar de Europese wetgeving over diergeneesmiddelen.

De belangrijkste EU-regels te raadplegen op de website EUR-Lex:

  • Richtlijn 90/167/EEG: met daarin de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking;
  • Richtlijn 96/22/EG: regelt het verbod op het gebruik in de veehouderij van bepaalde stoffen met hormonale werking, en van bepaalde stoffen die groeibevorderend en productieverhogend zijn;
  • Richtlijn 96/23/EG: bevat controlemaatregelen op het gebruik in de veehouderij van bepaalde stoffen met hormonale werking, en van bepaalde stoffen die groeibevorderend en productieverhogend zijn;
  • Richtlijn 2001/82/EG: dit is de Europese diergeneesmiddelenrichtlijn met voorschriften voor a) het in de handel brengen van, b) het vervaardigen van, en c) de handel in diergeneesmiddelen. Doel van de diergeneesmiddelenrichtlijn is het beschermen van de volksgezondheid.
  • Richtlijn 2004/28/EG: deze richtlijn wijzigt de diergeneesmiddelenrichtlijn zodat ook andere belangen zoals de diergezondheid, het dierenwelzijn en het milieu worden opgenomen bij het stellen van regels voor diergeneesmiddelen;
  • Website EUR-Lex: het portaal voor het recht van de Europese Unie, voor het raadplegen van wetteksten.