Registreren diergeneesmiddel

Maakt u of importeert u diergeneesmiddelen? Dan heeft u een handelsvergunning nodig van het College ter Beoordeling Geneesmiddelen. Zij beoordelen onder andere of het middel voldoende werkzaam en veilig is.

Voordat een diergeneesmiddel in de handel kan komen, vindt wetenschappelijke beoordeling plaats van de werkzaamheid, de veiligheid en de farmaceutische kwaliteit van het middel. Pas nadat deze eigenschappen voldoende zijn onderbouwd wordt een registratie verleend, en wordt het middel toegelaten op de markt.

Aanvragen handelsvergunning in Nederland (registratiebureau College ter Beoordeling Geneesmiddelen, CBG-MEB).

De registratie kan nationaal of Europees plaatsvinden. Als fabrikant van het diergeneesmiddel kiest u zelf of u alleen in Nederland, in enkele lidstaten of in alle lidstaten een handelsvergunning wil hebben.

Niet vergund diergeneesmiddel

Wordt de vergunning niet verleend, bijvoorbeeld omdat het diergeneesmiddel onvoldoende werkzaam of veilig is, dan is het product ‘niet vergund’ en dus niet toegelaten. Niet vergunde middelen kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, voedselveiligheid, diergezondheid of het milieu.