Voedselketeninformatie (VKI) voor veehouderijen, handelaren, exportverzamelplaatsen en slachthuizen

Met de voedselketeninformatie (VKI) informeren verschillende partijen elkaar over de gezondheid van dieren die in onze voedselketen terechtkomen. Zo staat er bijvoorbeeld in met welke diergeneesmiddelen de dieren behandeld zijn en of ze ziek zijn geweest. Lees waarop u moet letten als u als veehouder, handelaar, exportverzamelplaats of slachthuis VKI gebruikt.

VKI voor veehouderijen, handelaren en exportverzamelplaatsen

Bent u veehouder of werkt u op een veehouderij? Dan moet u een paar stappen zetten om uw VKI op orde te krijgen. Deze informatie geldt ook voor handelaren en (medewerkers van) exportverzamelplaatsen.

Stap 1: Bepaal of de wachttijd voor diergeneesmiddelen voorbij is

U mag dieren laten slachten vanaf de 1e dag nadat de wachttijd voorbij is. De wachttijd van een diergeneesmiddel staat op de verpakking, bijsluiter of het etiket, of in een visitebrief van een dierenarts.

De dag dat een dier een geneesmiddel voor het laatst toegediend krijgt is dag 0. Stel dat u een dier op 1 maart heeft behandeld met een geneesmiddel dat voor vlees een wachttijd heeft van 10 dagen. Dan mag u het dier vanaf 12 maart laten slachten.

Stap 2: Vul het VKI-formulier volledig en juist in

Is de wachttijd voorbij en wilt u een dier laten slachten? Vul het VKI-formulier dan volledig en juist in. De vragen in het formulier gaan onder andere over:

  • eventuele ziekten en aandoeningen;
  • behandelingen met diergeneesmiddelen.

U kunt gegevens gebruiken uit uw diergeneesmiddelenlogboek of de visitebrief van de dierenarts.

De NVWA-dierenarts kan een dier afkeuren voor humane consumptie als hij iets ziet aan het dier dat niet, niet volledig of anders op het VKI-formulier staat aangegeven. Bijvoorbeeld als op het VKI-formulier staat dat een dier niet ziek is geweest, terwijl aan het dier of karkas te zien is dat het wel ziek is geweest.

Welke diergeneesmiddelen moet ik vermelden op het VKI-formulier?

Op het VKI-formulier vermeldt u alle geregistreerde diergeneesmiddelen die u heeft gebruikt voor dit dier / dit koppel dieren. Dit zijn alle diergeneesmiddelen met een wachttermijn, óók die met een wachttermijn van 0 dagen. Denk naast antibiotica, ook aan bijvoorbeeld:

  • ontwormingsmiddelen;
  • middelen tegen ectoparasieten;
  • pijnstillers en ontstekingsremmers;
  • vitamines en mineralen;
  • diergeneesmiddelen zonder wachttijd;
  • diergeneesmiddelen met de status 'Vrij';
  • homeopathische diergeneesmiddelen.

U herkent geregistreerde diergeneesmiddelen aan de aanduidingen 'Reg. NL' en 'REG NL H' op de verpakking.

Stap 3: VKI-formulier ondertekenen

Als alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld ondertekent u het VKI-formulier Om dat te doen, kruist u aan dat u de gegevens naar waarheid heeft ingevuld, en vult u uw naam in. Iemand anders mag het formulier ook voor u invullen, als u die persoon heeft gemachtigd. Die persoon moet dan wel op verzoek kunnen laten zien hoe hij weet dat hij de gegevens naar waarheid heeft ingevuld.

Geen formulier nodig bij digitale VKI

Bij runderen waaronder kalveren, schapen en geiten staat in de identificatie- en registratiegegevens (I&R-gegevens) vaak van welke veehouderij ze komen. De dierenarts staat daar echter niet in. Gebruikt u bij deze diersoorten een digitale VKI? Dan staat de informatie vaak in systemen als bijvoorbeeld info-rund en info-schaap. U hoeft als verzamelplaatshouder geen VKI-formulier op te sturen naar het slachthuis als het slachthuis bij deze systemen kan.

Aan welke eisen moet VKI van dieren uit het buitenland voldoen?

We accepteren VKI van dieren uit het buitenland zolang de informatie goed te begrijpen is. Er zijn verder geen bijzondere eisen aan de vorm waarin u de informatie moet doorgeven.

Wanneer doen we een VKI-inspectie?

We doen een VKI-inspectie als onze toezichthoudend dierenarts in het slachthuis twijfelt over de juistheid of volledigheid van het VKI-formulier. Ook wordt van alle voor de slacht aangeboden dieren een steekproef van het VKI gecontroleerd. De dierenarts neemt de resultaten van een VKI-inspectie mee in de beslissing of een dier geschikt is voor voedselconsumptie.

Kosten VKI-inspectie kunnen in rekening worden gebracht

We kunnen de kosten voor een VKI-inspectie bij u als veehouder in rekening brengen.

Wat als er overtredingen worden gezien bij een VKI-inspectie?

Krijgt u een VKI-inspectie, en worden er overtredingen gezien? Dan kunt u een bestuurlijke boete of een officiële waarschuwing krijgen.

VKI voor slachthuizen

Als slachthuis of zelf slachtende slager ontvangt u alle informatie over de bij u aangevoerde dieren van het herkomstbedrijf.

Gebruik de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen of een soortgelijke website voor informatie over de wachttijden van diergeneesmiddelen. Heeft een dier een diergeneesmiddel toegediend gekregen dat niet op deze website staat? Dan moet de veehouder u de bijsluiter van het geneesmiddel laten zien, of een brief van de dierenarts met de gegevens van het geneesmiddel kunnen tonen.