Eindpunt in de productieketen

Sommige dierlijke bijproducten worden door verwerking zo veilig dat ze het 'eindpunt in de productieketen' bereiken. Wat betekent dat? En om welke producten gaat het?

Als producten die gemaakt zijn uit dierlijke bijproducten het eindpunt in de keten hebben bereikt, zijn de voorschriften uit de Verordening dierlijke bijpoducten (Verordening (EG) nr. 1069/2009 ) en de bijbehorende uitvoeringsverordening (Verordening (EU) nr. 142/2011) er niet meer op van toepassing. Dat betekent bijvoorbeeld dat:

 • geen etiket met daarop de categorie dierlijke bijproducten (en de bijbehorende waarschuwing) meer nodig is
 • er bij transport geen handelsdocument aanwezig hoeft te zijn dat voldoet aan de eisen uit de Verordening dierlijke bijproducten
 • als u zo'n product opslaat, uw bedrijf daarvoor geen erkenning of registratie op grond van de Verordening dierlijke bijproducten nodig heeft

De Europese Unie bepaalt welke producten die gemaakt zijn uit dierlijke bijproducten het eindpunt in de keten hebben bereikt. Dit is vastgelegd in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en artikel 3 van Verordening (EU) nr. 142/2011. Momenteel gaat het om:

 • Cosmetische producten
 • Medische hulpmiddelen, waaronder actieve implanteerbare medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
 • Geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig
 • Visolie voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 • oleochemische producten die zijn afgeleid van gesmolten vet
 • Biodiesel, benzine en andere brandstoffen
 • Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven
 • Huiden van hoefdieren en bont
 • Wol, haar, veren en dons

Let op: om het eindpunt te bereiken moeten de producten de door de verordeningen voorgeschreven verwerkingsstappen ondergaan!