Dierlijke bijproducten

Op levensmiddelenbedrijven die werken met dierlijke producten ontstaan dierlijke bijproducten, net als op plaatsen waar dieren worden gehouden. Dierlijke bijproducten moeten op de juiste manier worden gehanteerd, afgevoerd, gebruikt, verwerkt of verwijderd. De NVWA ziet daarop toe en registreert en erkent bedrijven die met dierlijke bijproducten werken.

Wat zijn dierlijke bijproducten?

Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt. Soms is dat omdat de producten ongeschikt zijn voor menselijke consumptie, soms omdat het voor bedrijven voordeliger is ze om voor andere doeleinden dan menselijke consumptie te leveren. Voorbeelden van dierlijke bijproducten zijn kadavers, mest en bloed.

Vervoeren van dierlijke bijproducten

Om dierlijke bijproducten (DBP) en daarvan afgeleide producten (AP) te mogen vervoeren moet u voldoen aan allerlei eisen. Deze eisen hebben betrekking op de identificatie van het materiaal, de verpakking, temperatuurvoorschriften en de administratie.