Intracommunautair handelsverkeer in dierlijke bijproducten en afgeleide producten

Wilt u dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten uit andere EU-landen naar Nederland brengen? Ga na of u daarvoor toestemming moet aanvragen bij de NVWA.

Het verhandelen en vervoeren van producten tussen EU-landen wordt ‘intracommunautair handelsverkeer’ genoemd. Categorie 3-materiaal en vele van categorie 1-, 2- of 3-materiaal afgeleide producten mogen zonder beperkingen in het intracommunautair handelsverkeer worden gebracht.

Maar voor de volgende producten is daarvoor toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst nodig:

  • Categorie 1-materiaal
  • Categorie 2-materiaal (waaronder niet-verwerkte mest)
  • Vleesbeendermeel geproduceerd uit categorie 1- of 2-materiaal
  • Gesmolten vetten geproduceerd uit categorie 1- of 2-materiaal

Wilt u meer informatie over het aanvragen van deze toestemming bij de NVWA en de voorwaarden waaronder de NVWA deze kan verlenen? Ga dan naar de pagina Intracommunautair handelsverkeer DBP: toestemming.