Risico's van dierlijke bijproducten

Bepaalde dierlijke producten moeten worden geweerd uit de menselijke voedselketen, omdat zij gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid of de diergezondheid. Dierlijke producten die niet voor menselijke consumptie worden bestemd heten 'dierlijk bijproducten'.

Dierlijke bijproducten kunnen besmet zijn met bacteriƫn, virussen of andere micro-organismen die schadelijk zijn voor de mens. Ook kunnen ze dioxines, antibiotica of andere chemische stoffen bevatten die niet in de voedselketen mogen komen. Door dierlijke bijproducten te verwerken worden de risico's kleiner. Producten gemaakt uit dierlijke bijproducten zijn daardoor vaak wel geschikt als organische meststof of zelfs als diervoeder. Maar er zijn ook dierlijke bijproducten die zo risicovol zijn dat ze moeten worden vernietigd, bijvoorbeeld door verbranding.

Soms is het risico indirect. Een voorbeeld hiervan is de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Deze kan bij mensen ontstaan door het eten van vlees van met BSE ('gekke koeienziekte') besmette runderen. Runderen kunnen deze ziekte krijgen door het eten van voer waarin diermeel is verwerkt. Daarom is het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeding aan zeer strikte regels gebonden.