Wanneer toestemming aanvragen

Als u met dierlijke bijproducten werkt, hebt u in een aantal gevallen een erkenning, registratie en/of toestemming nodig.

U heeft toestemming nodig als dierlijke bijproducten worden gebruikt voor:

 • Diagnose, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van secties.
 • Wetenschappelijk onderzoek.
 • Onderwijs.
 • Vervoedering van categorie 2- of categorie 3-materiaal aan dieren zoals pelsdieren en dierentuindieren.
 • Vervoer van mest naar andere lidstaten (met uitzondering van pluimveemest).
 • Vervoer van mest vanuit andere lidstaten naar Nederland.
 • Vervoer van verwerkt of onverwerkt categorie 1- en categorie 2-materiaal naar Nederland.
 • Vervoer van verwerkte dierlijke eiwitten naar Nederland.
 • Import uit 3e landen van categorie 1- en categorie 2-materiaal voor diagnose en onderzoek.
 • Gebruik van andere procesparameters dan de genoemde parameters in Verordening (EU) nr. 142/2011 voor de productie van biodiesel of verbranding van vetten.
 • Verzending van vetten voor verbranding in een andere installatie dan waar deze zijn gesmolten.