Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren Zo doende

Instellingen die dierproeven uitvoeren moeten hierover elk jaar gegevens verstrekken aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De NVWA analyseert deze gegevens en verwerkt ze in jaaroverzicht Zo doende. Daarin staat bijvoorbeeld welke dierproeven zijn gedaan en op welke dieren deze zijn verricht.

Zo doende 2022: jaaroverzicht dierproeven en proefdieren

In 2022 registreerden de Nederlandse vergunninghouders 492.380 dierproeven. Dit is een toename van 14.410 dierproeven ten opzichte van 2021. Het aantal dierproeven bleef hiermee voor de zesde keer in de afgelopen jaren onder de 500 duizend dieren.

Er vonden minder proeven plaats met onder andere de categorieën koppotigen, Mongoolse gerbils, ‘andere knaagdieren’, katten, runderen en Syrische goudhamsters. Het aantal proeven met Java-apen, ‘andere zoogdieren’, paarden en ezels, ‘andere vogels’, ‘andere vissen’ en zebravissen liet een stijging zien.

De NVWA houdt door middel van risicogerichte aangekondigde en onaangekondigde inspecties en audits toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven (Wod) bij de vergunningshouders die deze proeven uitvoeren. Met 1 schriftelijke waarschuwing bevestigen de inspecties en uitgevoerde audit het bestaande beeld van de afgelopen jaren en laten zien dat vergunninghouders de voorschriften die verband houden met het welzijn van de proefdieren in voldoende mate hebben nageleefd.

Oude jaaroverzichten terugkijken?

Jaaroverzichten van voor 2017 terugkijken? Kijk in ons archief.

Overzicht van alle Europese dierproeven

Elke instelling in Nederland die dierproeven doet, moet een samenvatting van de proef aanleveren bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De CCD verstuurt deze samenvattingen naar de EU. Alle samenvattingen vindt u op de website van ALURES van de EU. Zo kan iedereen zien welke dierproeven er in de EU plaatsvinden.