Regels etiket mengvoeders

U produceert of verhandelt mengvoeders. Dan zijn er een aantal zaken die verplicht op het etiket van het mengvoeder moeten staan. Welke dat zijn? Dat hangt af van de grondstoffen die zijn gebruikt.

Wat zijn mengvoeders?

Mengvoeders zijn mengsels van tenminste 2 voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, in de vorm van volledig diervoeder of aanvullend diervoeder.

 • Wat zijn aanvullende diervoeders?
  Aanvullende diervoeders zijn mengvoeders met een hoog gehalte aan bepaalde stoffen die alleen toereikend zijn als dagrantsoen in combinatie met andere diervoeders.
 • Wat zijn volledige diervoeders?
  Volledige diervoeders zijn mengvoeders die door hun samenstelling toereikend zijn als dagrantsoen.

Wat moet er op het etiket van mengvoeders staan?

Op deze pagina vindt u een overzicht van deze eisen:

 • verplichte vermeldingen etiket mengvoeders

Kijk voor een compleet overzicht van alle wettelijke eisen in het Infoblad Etikettering van diervoeders. Hier staan ook welke uitzonderingen er zijn.

Verplichte vermeldingen etiket mengvoeders

 • soort diervoeder: aanvullend diervoeder of volledig diervoeder
 • naam of handelsnaam diervoederbedrijf
 • referentienummer, batchnummer of lotnummer van de partij
 • netto gewicht
 • lijst van toevoegingsmiddelen, voorafgegaan door het opschrift toevoegingsmiddelen
 • vochtgehalte (alleen vermelden als dat hoger is dan 14%)
 • diersoort waarvoor het mengvoeder is bestemd
 • gebruiksaanwijzing
 • houdbaarheidsdatum (minimum)
 • opschrift 'samenstelling',  gevolgd door een lijst van voedermiddelen in dalende volgorde van gewicht
 • analytische bestanddelen en gehalten, hoofdstuk II in bijlage VI en VII van de Marktverordening

Waar staat dit in de wet?

Zie voor meer informatie de artikelen 15 en 17 van de Marktverordening. Uitzonderingen op de verplichte vermelding kunt u vinden in artikel 21 van de Marktverordening.