Eisen zuren (mengsels) in drinkwater voor dieren

Diervoederbedrijven voegen zuren (mengsels) toe aan diervoeder of drinkwater om bijvoorbeeld bederf tegen te gaan. Aan welke regels moeten zij zich hierbij houden?

Zuren(mengsels) worden gebruikt in diervoeders om de kwaliteit van het voeder te verbeteren, of bederf tegen te gaan. Dieren kunnen deze ook binnenkrijgen via drinkwater. Daar zijn echter wel regels voor. De NVWA heeft deze samen met de diervoedersector verder verduidelijkt. Onder andere om onduidelijkheid weg te nemen over zuren(mengsels) bij de afgifte van free sale certificaten voor export.

Het binnen de EU in de handel brengen, verwerken of gebruiken van zuren (of van mengsels met zuren) om via drinkwater toe te dienen aan dieren, mag alleen als het middel is geregistreerd als biocide, of als het toegelaten diervoedertoevoegingsmiddel is.

Zuren in voormengsels/ingemengd in diervoeder of mengvoeder

Op dit moment mag slechts een beperkt aantal toevoegingsmiddelen (bijvoorbeeld bepaalde vitamines) via het drinkwater worden verstrekt. Daarnaast is het mogelijk zuren(mengsels), al dan niet via voormengsels, te verwerken in voedermiddelen en aanvullende en/of volledige diervoeders (=mengvoeder). De diervoeders moeten dan voldoen aan de wettelijke eisen van Verordening (EG) nr. 767/2009. Zuren die worden verwerkt in voormengsels kunnen alleen via diervoeders worden ingemengd. Rechtstreeks voormengsels voederen aan dieren mag niet.

Etikettering en claims zuren(mengsels)

De etikettering en claims van deze zuren(mengsels) moeten voldoen aan de 'productcategorie' waaronder het middel valt. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan een product als biocide te claimen dat niet is geregistreerd volgens de biocidewetgeving. De etikettering van in voedermiddelen/mengvoerders ingemengde zuren moeten voldoen aan de eisen van Verordening (EG) nr. 767/2009.

Voedermiddelen/mengvoeders mogen via drinkwater aan dieren worden verstrekt volgens Verordening (EG) nr. 767/2009 (artikel 2, onder punt 3). Het toedichten van specifieke eigenschappen (claims) aan deze diervoeders kan alleen met aantoonbaar wetenschappelijk onderbouwde claims gebaseerd op Verordening (EG) nr. 767/2009 (artikel 13), het Nationaal Beoordelingskader Claims op Diervoeding en de KOAG/KAG-richtlijnen. Dit geldt ook voor claims die staan op de internetsite en andere informatiedragers van de fabrikant.

Vergunning aanvragen voor diervoedertoevoegingsmiddel

Een vergunning aanvragen voor een diervoedertoevoegingsmiddel moet bij de Europese Commissie volgens Verordening (EG) nr. 1831/2003, toevoegingsmiddelen voor diervoeding (artikel 7).

De zuren vallen onder de huidige vergunningen in de categorie technologische toevoegingsmiddelen en de functionele groep conserveermiddelen. Conserveermiddelen zijn stoffen of micro-organismen, die voedermiddelen beschermen tegen bederf door micro-organismen of metabolieten daarvan. Voor onder andere de zuren loopt in Brussel een her-authorisatietraject. Afhankelijk van de door de bedrijven ingediende dossiers is het mogelijk ook een vergunning te verlenen voor andere categorieƫn en/of functionele groepen. De Europese Commissie werkt aan uitbreiding van de functionele groepen waar deze middelen dan mogelijk beter inpassen. Maar dit traject is nog niet afgerond.

Overgangsregels tot 1 september 2015

Op dit moment worden toevoegingsmiddelen bestaande uit zuren en voormengsels van zuren in de EU via drinkwater aan dieren verstrekt op veehouderijbedrijven die niet voldoen aan de relevante voorschriften (Diervoederhygiƫne Verordening (EG) nr. 183/2005 , bijlage II artikel 5, lid 2). En met claims die niet zijn toegestaan (bijvoorbeeld als biocide of diergeneesmiddel). De bedrijven die dit doen kunnen deze producten tot 1 september 2015 aanmerken als aanvullend diervoeder en hun claims aanpassen volgens Verordening (EG) nr. 767/2009.

Na 1 september handhaaft de NVWA hierop. Dit houdt ook in dat de NVWA dan stopt met de afgifte van free sale certificaten voor producten die niet voldoen aan de wetgeving.

Meer informatie: