Traceerbaarheid diervoeder

Welke regels gelden er voor diervoederproducenten over traceerbaarheid?

Voor een snelle tracering is het nodig dat producenten in het bezit zijn van een traceerbaarheidssysteem. Hierin heeft de producent de grondstoffen- en voederstromen geregistreerd. Zo kan een bedrijf op ieder moment aantonen van wie producten zijn ontvangen en aan wie producten zijn geleverd.