Wettelijke normen diervoeders

Wat mag er in diervoeders zitten? Een overzicht van normen voor ongewenste stoffen en verboden materialen.

Verboden stoffen

Ongewenste stoffen en overschrijding van normen

Richtwaarden

Aanbeveling 2006/576 specifieke mycotoxines: Deoxynivalenol, Zearalenon, Ochratoxine A, Fumonisine B1 + B2

Aanbevelingen