Wettelijke normen diervoeders

Diervoeders moeten veilig zijn, bepaalde stoffen mogen er niet in zitten. Een overzicht van normen voor ongewenste stoffen en verboden materialen.

Verboden stoffen

Ongewenste stoffen en overschrijding van normen

Richtwaarden

Aanbeveling 2006/576 specifieke mycotoxines: Deoxynivalenol, Zearalenon, Ochratoxine A, Fumonisine B1 + B2

Aanbevelingen