Draaiboeken dierziektebestrijding

In de NVWA-uitvoeringsdraaiboeken leest u op welke manier wij de bestrijding van dierziekten uitvoeren. Wat wij moeten doen bij welke dierziekte is vastgelegd in de beleidsdraaiboeken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Draaiboeken NVWA Titel
Aquacultuur Aquacultuurdierziekten
Brucellose
KVP/AVP Klassieke- en Afrikaanse varkenspest
MKZ Mond- en klauwzeer
NCD Newcastle Disease
Scrapie Scrapie
Vogelgriep Vogelgriep

Beleidsdraaiboeken ministerie LNV

Hoe de dierziekten bestreden moeten worden, verschilt per dierziekte. In Nederland heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarvoor beleidsdraaiboeken dierziekten opgesteld.