Melden dierziekte

Sommige dierziekten zijn erg besmettelijk. Ook kunnen bepaalde dierziekten overgaan op mensen. Dat noemen we zoönosen. Het is dus erg belangrijk dat we dierziekten snel opsporen en bestrijden. Bij een groot aantal dierziekten is melden verplicht. Ook bij een vermoeden.

Hoe meld ik een dierziekte?

Bel daarvoor het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.

Wilt u weten welke dierziekten u dient te melden? Bekijk ze hier allemaal in onderstaande Meldwijzer Dierziekten. Hierin kunt u de meldingsplicht per diersoort of dierziekte opzoeken.