Melden dierziekte

Sommige dierziekten zijn erg besmettelijk. Daarom is tijdig opsporen en bestrijden belangrijk. En geldt er een meldingsplicht. Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.

Wat gebeurt er met uw melding?

Uw dieren gedragen zich anders dan normaal. U vertrouwt het niet en belt de dierenarts. Uw dierenarts vermoedt een dierziekte op uw bedrijf. Deze schakelt de NVWA in die samen met uw dierenarts monsters neemt  die direct naar het laboratorium worden gestuurd. Voor de meeste ziekten is de uitslag van het laboratoriumonderzoek binnen 1 dag bekend. Als uit het onderzoek blijkt dat het geen besmettelijke dierziekte is, hoeft uw bedrijf niet langer dan 1 dag geblokkeerd te zijn.

Wanneer melden?

Wijzen klinische verschijnselen bij dieren op een aangifteplichtige dierziekte? Dan bent u verplicht om de dierziekte te melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten.

Naast deze strikte betekenis van melden (namelijk bij het landelijk meldpunt) zijn er ook andere wettelijke verplichtingen die ervaren worden als 'melden', maar andere consequenties hebben dan het echte melden.

Het gaat dan om acties die ondernomen moeten worden in het kader van early-warning programma’s voor vogelgriep (insturen cloacaswaps) en Klassieke varkenspest (insturen bloedmonsters na koppelbehandeling).

Waarom is melden van dierziekten belangrijk?

Hoe sneller gewerkt kan worden aan bestrijding van besmettelijke dierziekten, hoe minder de gevolgen zijn voor de sector in zijn geheel. Het gezamenlijk belang van de sector rust dus deels op de schouders van de individuele ondernemer. Dat vergt een verantwoordelijkheidsgevoel dat verder gaat dan alleen het eigen bedrijf.

Wie moet de ziekte melden?

Melden kan gebeuren door de eigenaar van de dieren (vaak de veehouder), door de dierenarts of door het onderzoekslaboratorium. In de meeste gevallen zullen veehouder en dierenarts onderling afspreken wie gaat melden. In situaties dat niet de klinische verschijnselen aanleiding zijn om te 'melden', maar een ongunstige uitslag van regulier bloedonderzoek, is het aan het laboratorium om te melden.

Onkosten

Het diergezondheidsfonds betaalt de kosten voor het nemen van bloedmonsters (behalve bij early warning) en voor het onderzoek van de monsters. De kosten voor de eigen dierenarts zijn voor rekening van de veehouder of dierhouder. Het ruimen van een bedrijf en de overname van dieren komt voor rekening van de overheid.

Consequenties niet melden

Als u een besmettelijke ziekte onder uw dieren heeft die aangifteplichtig is, en deze niet meldt, bent u medeverantwoordelijk voor de verspreiding van de dierziekte.

Het ministerie van Economische Zaken en de NVWA hebben afgesproken dat de NVWA bij de 1e geconstateerde overtreding niet begint met verbaliseren, maar eerst een waarschuwing afgeeft. Ook wordt de betreffende veehouder (en zijn dierenarts) gewezen op de beschikbare informatie. Mocht later blijken dat veehouders desondanks in gebreke blijven dan zal de NVWA overgaan op andere maatregelen. Aantoonbare nalatigheid die leidt tot een uitbraak kan zwaar worden bestraft.