Toegestane methodes per diersoort

Gaat u als veehouder een dier doden op uw eigen bedrijf? Welke methode hiervoor het meest geschikt is verschilt per diersoort. Leeftijd en gewicht spelen ook een rol. Net als de aanleiding: gaat het om euthanasie of om slacht voor menselijke consumptie?

Let op: deze informatie is alleen bedoeld voor professionele dierhouders.

Algemene regels

In sommige situaties mag u de dieren op uw eigen bedrijf zelf doden of slachten. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de regels voor u dit doet. U moet het dier altijd bedwelmen (bewusteloos maken) voor u het doodt.

Welke methode gebruiken?

Er zijn verschillende methodes om dieren te bedwelmen en te doden. Wij noemen hier per situatie de methodes die het meest wenselijk zijn. In bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1099/2009 staan alle dodingsmethodes die wettelijk gezien zijn toegestaan.

Schaap en geit

Doden van schapen en geiten

Gebruik 1 van deze methodes om een schaap of geit te bedwelmen en te doden:

 • penetrerend schietmasker gevolgd door verbloeding/pithing
 • elektrische tang: plaats de tang eerst op de kop om het dier te verdoven, daarna op de borst om het hart te stoppen

Slachten voor particulier gebruik

Gebruik bij particulier huishoudelijke slacht deze methode om een schaap of geit te bedwelmen en te doden:

 • schietmasker gevolgd door verbloeding

Aandachtspunten

 • U mag schapen en geiten alleen slachten als het vlees bestemd is voor uw eigen huishouden. U mag het vlees niet verkopen of weggeven.
 • Het gebruik van een schietmasker is verplicht in deze situatie. U mag geen elektrische tang of andere bedwelmingsmethodes gebruiken.
 • Bij lammeren tot 10 kg kunt u een niet-penetrerend schietmasker gebruiken. Gebruik een penetrerend schietmasker bij dieren van 10 kg of meer.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie naar de pagina met bedwelmings- en dodingsmethodes en de factsheet Schapen en geiten verdoven/doden op de veehouderij van de Europese Commissie.

Varken

Doden van biggen en varkens

Gebruik 1 van deze methodes om een big tot 10 kg te bedwelmen en te doden:

 • penetrerend schietmasker gevolgd door verbloeding/pithing
 • gasbox

Gebruik 1 van deze methodes om een varken van 10 kg of meer te bedwelmen en te doden:

 • penetrerend schietmasker gevolgd door verbloeding/pithing
 • elektrische tang: plaats de tang eerst op de kop om het dier te verdoven, daarna op de borst om het hart te stoppen

Slachten voor particulier gebruik

Gebruik bij particulier huishoudelijke slacht deze methode om een varken te bedwelmen en te doden:

 • penetrerend schietmasker gevolgd door verbloeding

Aandachtspunten

 • U mag varkens alleen slachten als het vlees bestemd is voor uw eigen huishouden. U mag het vlees niet verkopen of weggeven.
 • Het gebruik van een schietmasker is verplicht in deze situatie. U mag geen elektrische tang of andere bedwelmingsmethodes gebruiken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie naar de pagina met bedwelmings- en dodingsmethodes en de factsheet Varkens verdoven/doden op de varkenshouderij van de Europese Commissie.

Konijn en haas

Doden van konijnen en hazen

Gebruik 1 van deze methodes om een konijn of haas te bedwelmen en te doden:

 • schietmasker gevolgd door verbloeding/pithing
 • elektrobedwelming (kopverdoving met een elektrische tang) gevolgd door verbloeding

Aandachtspunten

 • Beide methodes zijn geschikt voor jonge en oudere dieren.
 • U kunt zowel een penetrerend als een niet-penetrerend schietmasker gebruiken.

Slachten voor particulier gebruik

Gebruik bij de slacht 1 van deze methodes om een konijn of haas te bedwelmen en te doden:

 • schietmasker gevolgd door verbloeding
 • elektrobedwelming (met elektrische tang) gevolgd door verbloeding

Aandachtspunten

 • U mag uw konijnen en hazen slachten om zelf op te eten, en ook om kleine hoeveelheden vlees te leveren aan anderen. Bijvoorbeeld aan consumenten, horeca of plaatselijke detailhandel. Met 'kleine hoeveelheden' bedoelen wij: maximaal 50 konijnen en hazen per week en maximaal 500 konijnen en hazen per jaar.
 • U kunt zowel een penetrerend als een niet-penetrerend schietmasker gebruiken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie naar de pagina met bedwelmings- en dodingsmethodes en de factsheet Konijnen verdoven/doden op de konijnenhouderij van de Europese Commissie.

Pluimvee

Doden van pluimvee

Gebruik deze methode om eendagskuikens (tot een leeftijd van 72 uur) te bedwelmen en te doden:

 • gasbox

Gebruik 1 van deze methodes om pluimvee te bedwelmen en te doden:

 • schietmasker gevolgd door verbloeding/pithing
 • elektrische tang: plaats de tang eerst op de kop om het dier te verdoven, daarna op de borst om het hart te stoppen
 • elektrobedwelming (kopverdoving met een elektrische tang) gevolgd door verbloeding of breken van de nek (cervicale dislocatie)
 • gasbox
 • nek breken (cervicale dislocatie)

Aandachtspunten

 • U kunt zowel een penetrerend als een niet-penetrerend schietmasker gebruiken.
 • Breekt u de nek om het dier te bedwelmen én te doden? Dit mag alleen bij dieren tot 5 kg. Zwaardere dieren moeten eerst verdoofd worden.
 • Wilt u de nek met de hand breken? Dit mag alleen bij dieren tot 3 kg. Gebruik anders een tang.
 • Het afhakken van de kop (verbloeding) mag alleen als het dier eerst bedwelmd is.

Slachten voor particulier gebruik

Gebruik bij de slacht 1 van deze methodes om pluimvee te bedwelmen en te doden:

 • schietmasker gevolgd door verbloeding/pithing
 • elektrobedwelming (kopverdoving met een elektrische tang) gevolgd door verbloeding

Aandachtspunt

U mag uw kippen en ander pluimvee slachten om zelf op te eten, en ook om kleine hoeveelheden vlees te leveren aan anderen. Bijvoorbeeld aan consumenten, horeca of plaatselijke detailhandel. Met 'kleine hoeveelheden' bedoelen wij: maximaal 200 stuks pluimvee per week en maximaal 2.000 stuks pluimvee per jaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie naar de pagina met bedwelmings- en dodingsmethodes en de factsheet Pluimvee verdoven/doden op de pluimveehouderij van de Europese Commissie.

Rund

Doden van runderen

Gebruik deze methode om een rund te bedwelmen en te doden:

 • penetrerend schietmasker gevolgd door verbloeding/pithing

Slachten voor particulier gebruik

U mag runderen niet zelf slachten op uw bedrijf.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina met bedwelmings- en dodingsmethodes.

Paard en pony

Doden van paarden en pony's

Gebruik deze methode om een paard of pony te bedwelmen en te doden:

 • penetrerend schietmasker gevolgd door verbloeding/pithing

Slachten voor particulier gebruik

U mag paarden en pony's niet zelf slachten op uw bedrijf.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina met bedwelmings- en dodingsmethodes.