Doden van dieren op de veehouderij

Onder strenge voorwaarden mogen veehouders hun dieren zelf doden of slachten. Lees aan welke regels u zich moet houden als u konijnen, hazen, schapen, geiten, runderen, varkens, paarden, pony’s, kippen of ander (pluim)vee doodt op uw bedrijf.

Informatie voor veehouders

Deze informatie is bedoeld voor professionele dierhouders en gaat alleen over landbouwhuisdieren. Dit zijn dieren die gehouden worden voor de productie van melk, vlees, wol, veren, eieren of andere dierlijke producten. Ze worden ook wel productiedieren genoemd.

Zo houden wij toezicht

De NVWA houdt toezicht op dierenwelzijn. Daarom controleren we ook of veehouders zich aan de regels houden als ze een dier doden. Omdat onze inspecteurs niet altijd en overal aanwezig kunnen zijn, geven we ook voorlichting over wat er in de wet staat. Hiermee willen we misstanden voorkomen en het dierenwelzijn zoveel mogelijk verbeteren.

Algemene regels bij het doden van dieren

Als u een dier op uw bedrijf zelf doodt of slacht moet u zich aan een aantal algemene regels houden. Het dierenwelzijn staat voorop. Zorg ervoor dat het dier snel en pijnloos doodgaat. 

Hoe kan ik een dier doden of slachten?

U moet het eerst dier bedwelmen (bewusteloos maken) voor u het doodmaakt. Er zijn verschillende methodes om dieren te bedwelmen en te doden. Lees welke methodes u mag gebruiken

Het kan per diersoort verschillen welke methodes zijn toegestaan. Ook hangt het van de situatie af: wilt u het dier slachten voor menselijke consumptie? Of doodt u het dier omdat het bijvoorbeeld gewond is en niet meer te redden is?

Wat moet ik met een dood dier doen?

Dieren die niet zijn gedood voor menselijke consumptie worden kadavers genoemd. Er zijn regels voor het verwijderen van kadavers van een veebedrijf.

Wat moet ik met het slachtafval doen?

Heeft u slachtresten die niet gebruikt worden voor menselijke consumptie? Bekijk de mogelijkheden voor het afvoeren van dierlijk afval na slachten op de veehouderij.