Beleidslijn Interventie aanwezigheid STEC in levensmiddelen

Deze beleidslijn beschrijft de risicobeoordeling en het bijbehorende interventiebeleid over de aanwezigheid van STEC in levensmiddelen.