Risico’s onveilige elektrische apparaten

Onveilige situaties die kunnen zorgen voor brandgevaar/elektrische schok:

  • slecht werkende onderdelen in elektrische circuits (weerstanden, condensatoren, transformators en schakelaars);
  • niet goed vastgezette verbindingen;
  • slecht productontwerp;
  • onvoorzienbaar productgebruik.

Brandgevaar kan leiden tot woningbrand, brandwonden of rookvergiftiging.
Een elektrische schok kan voor elektrocutie zorgen. In vochtige ruimtes is het veiligheidsrisico extra groot.