Elektrische apparaten

De NVWA onderzoekt of elektrische materialen veilig zijn, en controleert of ondernemers zich houden aan de wet.

Consument: meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten)

Als bedrijf kunt u een onveilig product melden via de Business Gateway op de website van de Europese Commissie. Lees meer over melden van onveilige non-foodproducten.

Wat zijn elektrische apparaten

Voorbeelden van elektrische apparaten of toestellen en elektrotechnische onderdelen zijn: (bouw)lampen, stofzuigers, opladers, keukenapparatuur en onderdelen voor elektrische apparaten of installaties.

De meeste apparaten worden gebruikt bij 230 V netspanning en moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor elektrisch materiaal. Het gaat om een zeer groot en verschillend assortiment producten, vaak gebruikt in zowel de privésfeer als de arbeidssfeer.

Over het algemeen zijn wij verantwoordelijk voor het markttoezicht op elektrische apparaten. Zijn deze apparaten voorzien van wifi, bluetooth of een radiofrequentie-module, dan valt het gehele product onder de Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. In dat geval is de Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur verantwoordelijk voor het markttoezicht. Als de apparaten deze modules niet hebben zijn wij wel verantwoordelijk voor het markttoezicht.