Elektrische apparaten

De NVWA onderzoekt of elektrische materialen veilig zijn, en controleert of ondernemers zich houden aan de wet.

Meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88

(gebruikelijke belkosten)

Wat zijn elektrische apparaten

Voorbeelden van elektrische apparaten of toestellen en elektrotechnische onderdelen zijn: (bouw)lampen, stofzuigers, opladers, keukenapparatuur en onderdelen voor elektrische apparaten of installaties.

De meeste apparaten worden gebruikt bij 230 V netspanning en moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor elektrisch materiaal. Het gaat om een zeer groot en verschillend assortiment producten, vaak gebruikt in zowel de privésfeer als de arbeidssfeer.