Rol NVWA bij elektrische apparaten

De NVWA controleert of fabrikanten, importeurs en distributeurs zich houden aan de eisen en verplichtingen van de wet. Verder controleert de NVWA producten die bij de Europese buitengrenzen Nederland binnenkomen.

Elk EU-land is verplicht onderling informatie uit te wisselen over gevaarlijke producten. Voor Nederland doet de NVWA dat. Deze producten worden opgenomen in het Europese ICSMS en RAPEX-systeem. Dat gebeurt als er kans is op ernstig letsel en/of ernstige gezondheidsschade.