Wetgeving elektrische apparaten

Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die u ontwerpt, produceert of verhandelt. Hieronder de belangrijkste eisen op een rij.

Is het voor u onduidelijk onder welke richtlijn(en) uw product valt, en welke eisen ervoor gelden? Voor advies kunt u terecht bij particuliere adviesbureaus.

Meer weten over technische normen waarin de veiligheidsdoeleinden uit de richtlijnen zijn vertaald naar hanteerbare eisen? Neem contact op met het NEN.

Ontwerpeisen

Als fabrikant moet u elektrische materialen zo ontwerpen en maken dat risico’s tot een minimum zijn beperkt. Neem daarbij de gebruikssituatie mee. Ook het redelijkerwijs te verwachten gebruik.

 • De isolatie van het elektrisch materiaal moet bestand zijn tegen de te verwachten belastingen.
 • Temperatuur, boogontladingen of stralingen mogen geen ontoelaatbare waardes aannemen.
 • U moet veiligheidsmechanismes inbouwen om een eventuele kortsluiting, of slecht functionerende elementen te voorkomen.
 • Fabrikanten zijn verplicht naast de voornaamste kenmerken voor veilig gebruik, ook de gebruiksbeperkingen te vermelden.

Veiligheidseisen

Er gelden strenge veiligheidseisen voor elektrische materialen. Deze eisen zijn opgenomen in de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. De richtlijn geldt voor elektrische materialen met een nominale wisselspanning tussen de 50V en 1000V, en een nominale gelijkspanning tussen de 75V en 1500V.

 • Bijlage I: de belangrijkste veiligheidsdoeleinden I. Bijlage II: lijst met producten die worden uitgezonderd.
 • Bijlage III en IV: de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring. Hieruit moet op te maken zijn of het product voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze documenten ligt bij de fabrikant van het product. Importeurs of distributeurs hebben andere verplichtingen. Zo moeten importeurs ervoor zorgen dat de fabrikant de technische documentatie compleet heeft. En beschikbaar kan stellen aan toezichthouders.

De Laagspanningsrichtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen in het Warenwetbesluit elektrisch materiaal. Voor elektrotechnisch materiaal dat voor 01-07-2016 op de markt is, geldt het Warenwetbesluit elektrotechnische producten.

Meer informatie over de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU:

EU-richtlijn Algemene productveiligheid

Elektrische materialen die niet vallen onder de Laagspanningsrichtlijn, moeten voldoen aan de Europese Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG, of andere specifieke wetgeving. De Europese richtlijn Algemene productveiligheid 2001/95/EG is een vangnet voor producten of eisen die niet zijn opgenomen in een productspecifieke richtlijn. De richtlijn regelt algemene veiligheidseisen en veiligheidsprincipes. Denk daarbij aan een klachtendossier, of het uit de handel halen van onveilige producten.

Verplichte CE-markering

Alle producten die vallen onder het Warenwetbesluit elektrisch materiaal moeten een CE-markering hebben. De fabrikant verklaart daarmee dat het product voldoet aan de Europese eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu, en vrij is te  verhandelen binnen de EU. Fabrikanten mogen de CE-markering alleen aanbrengen na het volgen van de aanwijzingen in bijlage III van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Lukt het u niet zelf alle onderdelen van Module A in bijlage III te vervullen? Vraag advies en hulp aan technische deskundigen en keuringsinstituten. Meer informatie over CE-markering op de website van RVO.

Normen

Een norm is een document met afspraken tussen belanghebbende partijen over veiligheidseisen en testmethodes voor elektrotechnische producten. Normalisatie is het proces dat de wettelijke veiligheidseisen vertaalt naar meetbare eisen en testmethodes. Mogelijke betrokken partijen in een normalisatiecommissie:

 • marktdeelnemers
 • keuringsinstituten
 • branche organisaties
 • consumentenorganisaties
 • overheden

Enorm veel verschillende producten vallen onder het Warenwetbesluit elektrisch materiaal. Dit betekent dat de gestelde veiligheidseisen vaak uitmonden in product-specifieke normen voor verschillende typen elektrische materialen. U vindt de normen op de website NEN (Nederlandse Norm).