Beenderen: registratie

Vervaardiging van producten uit beenderen die niet bestemd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie? Dan heeft u te maken met registratie.