Beenderen: geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van producten uit beenderen (niet bestemd voor menselijke consumptie) zijn geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009?

Geregistreerde bedrijven die dierlijke bijproducten/afgeleide producten hanteren voor doeleinden buiten de voederketen

Bedrijven voor de vervaardiging van producten uit beenderen (niet bestemd voor menselijke consumptie) hebben de code TECHP BHHP. Let op: niet alle bedrijven met deze code maken producten uit beenderen.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst