Bodemverbeteraars: erkenning of registratie

Voor bodemverbeteraars gelden dezelfde voorschriften als voor organische meststoffen.

Lees verder op de pagina Organische meststoffen: erkenning, registratie en toestemming.