Organische meststoffen: erkenning, registratie en toestemming

Gebruik van producten van dierlijke oorsprong bij de vervaardiging van organische meststoffen, bodemverbeteraars of groeimedia? Dan heeft u te maken met erkenning, registratie en toestemming.