Broedeieren: erkende bedrijven

Welke exportstations van broedeieren zijn erkend op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van Richtlijn 90/539/EEG?

Erkende inrichtingen voor pluimvee