Levende dieren en levende producten: inrichtingen op veterinair gebied

Lijst van bedrijven, instellingen, instituten en centra met een erkenning voor het werken met levende dieren en levende producten.

I. Verzamelcentra

Richtlijnen 64/432/EG, 90/426/EEG en 91/68/EEG

II. Handelaren

Richtlijnen 64/432/EG en 91/68/EEG

III. Spermacentra en spermaopslagcentra

Richtlijn 88/407/EG

Richtlijn 90/429/EEG

Richtlijn 92/65/EEG

IV. Embryoteams en embryoproductieteams

Richtlijn 89/556/EEG

V. Quarantainevoorzieningen of –stations

Richtlijnen 92/65/EEG en 91/496/EEG

VI. Inrichtingen voor pluimvee

Richtlijn 90/539/EEG

VII. Instellingen, instituten en centra

Richtlijn 92/65/EEG

VIII. Quarantaineruimten ten behoeve van spermawinstations

IX compartimenten ten aanzien van aviaire influenza

Verordening (EG) Nr. 616/2009