Levende dieren en levende producten: inrichtingen op veterinair gebied

Lijst van bedrijven, instellingen, instituten en centra met een erkenning voor het werken met levende dieren en levende producten.

Verzamelcentra

Verordening (EU) 2016/429, Verordening (EU) 2019/2035
Wet dieren en Besluit houders van dieren

Controleposten

Plaatsen voor het laten rusten, voederen en drenken van levend vee tijdens lange reizen op grond van Verordening (EG) nr. 1255/97 dan wel Verordening (EU) 2019/2035:

Erkende inrichtingen voor levende producten

Verordening (EU) 2016/429, Verordening (EU) 2020/686

Quarantaine-inrichtingen

Verordening (EU) 2016/429, Verordening (EU) 2019/2035

Inrichtingen voor pluimvee

Verordening (EU) 2016/429, Verordening (EU) 2019/2035

Geconsigneerde inrichtingen

Verordening (EU) 2016/429, Verordening (EU) 2019/2035

Geregistreerde handelaren

Verordening (EU) 2016/429

Bedrijven met een verwaarloosbaar risico of gecontroleerd risico op klassieke scrapie

Compartimenten ten aanzien van aviaire influenza

Verordening (EG) Nr. 616/2009

Tegen vectoren beschermde inrichtingen

Verordening (EU) 2020/689

Nieuwe erkenningen

Met de nieuwe diergezondheidsverordening (EU) 2016/429 zijn er nieuwe erkenningen van toepassing verklaard:

  • Verzamelcentra voor honden, katten en fretten van waaruit die dieren naar een andere lidstaat worden verplaatst.
  • Dierenasiels voor honden, katten en fretten van waaruit die dieren naar een andere lidstaat worden verplaatst.
  • Van de omgeving geïsoleerde productie-inrichtingen voor hommels van waaruit die dieren naar een andere lidstaat worden verplaatst.

Op dit moment zijn er nog geen erkende bedrijven in deze categorieën.