Bronwater: aanvragen erkenning

Brengt uw bedrijf bronwater in de handel? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Aanvraag

Dien uw aanvraag schriftelijk in bij:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Team Klantbestand & Verleningenbeheer
Postbus 43006
3540 AA Utrecht

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • een geologisch en hydrologisch onderzoek;
 • een fysisch, chemisch en fysisch-chemisch onderzoek;
 • een microbiologisch onderzoek, en
 • indien nodig, een farmacologisch, fysiologisch en klinisch onderzoek.

De onderzoeken moet zijn uitgevoerd door gecertificeerde instanties. Ze moeten de criteria omvatten als bedoeld in bijlage I, deel II, van Richtlijn 2009/54/EG.

Procedure

 • De NVWA beoordeelt uw aanvraag op volledigheid.
 • Is uw aanvraag onvolledig? Dat vertraagt de procedure.
 • Is de aanvraag compleet? Dan neemt een inspecteur contact met u op om de bron en de technische installatie inspecteren.
 • Voldoet de installatie aan de criteria? Dan stuurt de NVWA uw aanvraag en de bijgeleverde onderzoeken door naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor een technische toets.
 • Het RIVM adviseert de NVWA. De NVWA beslist of de erkenning kan worden afgegeven.
 • De NVWA brengt u schriftelijk op de hoogte van de beslissing. Is deze positief? Dan ontvangt u meteen de erkenning.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Goed om te weten

 • De erkenning wordt voor onbepaalde tijd afgegeven. Erkenning verplicht tot het uitvoeren van halfjaarlijkse controles op het water. Voldoet het water niet meer aan de criteria uit bijlage I van Richtlijn 2009/54/EG? Dan kan de erkenning worden ingetrokken.
 • Van het afgeven en intrekken van erkenningen wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
 • De NVWA brengt kosten in rekening voor het beoordelen van aanvragen en het afgeven van erkenningen voor bronwater. Informatie over deze kosten vindt u in artikel 10 van Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017.