Bronwater: wettelijke eisen erkenning

Richtlijn 2009/54/EG en het Warenwetbesluit verpakte waters vormen de wettelijke basis voor de erkenning van bronwaters.

De erkenningsplicht is opgenomen in artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit verpakte waters. Een erkenning wordt alleen verleend als er een exploitatievergunning is afgegeven voor de bron overeenkomstig bijlage II van Richtlijn 2009/54/EG.

De eisen voor het verkrijgen van een erkenning zijn opgenomen in artikel 8, derde lid, en bijlage I van het Warenwetbesluit verpakte waters, en in bijlage I van Richtlijn 2009/54/EG. Ook de andere voorschriften uit het Warenwetbesluit verpakte waters zijn van toepassing op bronwater.