Houten verpakkingen: erkenning en registratie

Als u hout of houten verpakkingen conform ISPM 15 wilt produceren of repareren, heeft u een registratie bij de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) én een erkenning bij de NVWA nodig. Zonder deze registratie en erkenning mag u het ISPM 15-merkteken niet aanbrengen.

Erkenning aanvragen

U kunt een erkenning aanvragen bij een Certificatie-Instelling. Deze beoordeelt of uw bedrijf voldoet aan de eisen die zijn beschreven in het handboek SMHV. Na een positieve beoordeling zorgt de Certificatie-Instelling ervoor dat u geregistreerd wordt bij de SMHV. De SMHV geeft deze registratie vervolgens door aan ons. U ontvangt de erkenning uiteindelijk van de NVWA.

Controleer het handelsregister van de KvK

Wij geven alleen een erkenning af als uit het handelsregister van de KvK duidelijk blijkt dat de vestiging van uw bedrijf waarvoor u de erkenning aanvraagt, de activiteiten ook echt uitvoert. Dit moet blijken uit de SBI-codes die in het handelsregister van de KvK staan bij de vestiging.

Meer over markeren van houten verpakkingen

Meer over het markeren van houten verpakkingen leest u bij Verpakkingshout en stuwhout: ISPM 15.