Laboratorium: aanvragen erkenning

Veterinair laboratorium voor onderzoek naar bepaalde pathogenen, zoönoseverwekkers of vaccins? Ga na of u een erkenning moet aanvragen bij de NVWA.

Een erkenning is in ieder geval nodig in de situaties opgenomen in de bijlage bij de Regeling erkenning veterinaire laboratoria. Deze geeft per dierziekte aan wat het kader is waarbinnen de voor die dierziekte te hanteren testmethode of testmethodes wordt uitgevoerd, welke testmethodes daarvoor kunnen worden gehanteerd en wat het monstertype (‘matrix’) is waarop het onderzoek plaatsvindt.

Aanvraagformulier

Gebruik het Aanvraagformulier NVWA regeling erkenning veterinaire laboratoria.

Andere relevante vergunning

Voor onderzoek aan dierlijk materiaal is toestemming nodig op grond van de Verordening dierlijke bijproducten. Lees verder op de pagina’s Diagnostiek: aanvragen toestemming en Onderzoek: aanvragen toestemming.