Laboratorium: wettelijke eisen erkenning

De Regeling erkenning veterinaire laboratoria is de basis voor het erkennen van laboratoria die door Europese richtlijnen en verordeningen voorgeschreven testmethoden uitvoeren.

Regeling erkenning veterinaire laboratoria

De bijlage bij de Regeling erkenning veterinaire laboratoria bevat een overzicht van door Europese regelgeving voorgeschreven testmethoden per ziekteverwekker. Voor het uitvoeren daarvan is een erkenning nodig. Deze erkenning wordt verleend op grond van artikel 3,  lid 2, van de regeling. U moet de erkenning op grond van artikel 11 van deze regeling bij de NVWA aanvragen.

De voorwaarden voor erkenning zijn opgenomen in paragraaf 2 van de regeling. De verplichtingen voor erkende bedrijven staan in paragraaf 4. De voorwaarden en verplichtingen hebben betrekking op:

  • accreditatie
  • deelname aan een ringtest
  • het melden van niet-negatieve uitslagen van onderzoek op besmettelijke dierziekten
  • rapportage aan de NVWA en monitoring door het Nationaal Referentie Laboratorium

Andere relevante regelgeving

Voor onderzoek aan dierlijk materiaal is toestemming nodig op grond van artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten). Lees verder op de pagina’s Diagnostiek: wettelijke eisen toestemming en Onderzoek: wettelijke eisen toestemming.