Onderwijs: toestemming

Middelbare school of instelling voor middelbaar of hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs? Gebruikt u dierlijk materiaal voor onderwijsdoeleinden? Dan heeft u te maken met toestemming.