Opslagbedrijf: intrekken erkenning of registratie

Geen hantering en/of opslag van dierlijke bijproducten of afgeleide producten meer? Trek overbodige erkenningen en registraties in.

Hantering en/of opslag van dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn materialen en producten van dierlijke oorsprong die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie, maar voor de productie van bijvoorbeeld diervoeder, organische meststoffen, biobrandstof of geneesmiddelen. Ontvangt u geen niet-verwerkte dierlijke bijproducten meer van andere bedrijven? Trek dan uw erkenning in.

Gebruik het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen.

 • Geef aan dat u wilt ‘Inleveren’
 • Kies de verleningssoort ‘Erkenning: Opslag van dierlijke bijproducten (intermediair bedrijf)’ als het  alleen om opslag ging
 • Kies de verleningssoort ‘Erkenning: Hantering en/of opslag van dierlijke bijproducten (intermediair bedrijf)’ als u ook tussenhandelingen zoals sorteren, versnijden, koelen, invriezen, zeven of zouten verrichtte
 • Vink de categorie aan van de dierlijke bijproducten die u niet langer hanteert en/of opslaat
 • Kies vervolgens het type product dat u niet langer hanteert en/of opslaat

Opslag van afgeleide producten

Afgeleide producten zijn producten gemaakt uit dierlijk materiaal, die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie. Ontvangt u deze niet meer? Trek dan uw erkenning of registratie in.

Erkenning

U heeft een erkenning als de afgeleide producten die u ontving bestemd waren voor:

 • Storting (voor zover toegestaan) of verbranding of meeverbranding
 • Verstoking als brandstof
 • Gebruik als organische meststoffen en bodemverbeteraars, of voor de vervaardiging daarvan

Gebruik voor het intrekken van de erkenning het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen.

 • Geef aan dat u wilt ‘Inleveren’
 • Kies de verleningssoort ‘Erkenning: Opslag van afgeleide producten’
 • Vink de categorie aan van de afgeleide producten die u niet langer opslaat
 • Kies vervolgens het type product dat u niet langer opslaat

Registratie

Deze heeft een registratie als de producten die u ontving bestemd waren voor andere dan onder erkenning genoemde doeleinden, bijvoorbeeld:

 • Gebruik als diervoeder, of voor de vervaardiging daarvan
 • Vervaardiging van biobrandstoffen of oleochemische producten
 • Vervaardiging van producten zoals cosmetica, (dier)geneesmiddelen of medische hulpmiddelen

Gebruik voor het intrekken van de registratie het Registratieformulier dierlijke bijproducten.

 • Geef aan dat u wilt ‘Inleveren’
 • Selecteer de activiteit ‘Opslag van afgeleide producten’
 • Kies het product dat u niet langer opslaat
 • Geef aan van welke categorie dierlijke bijproducten deze waren afgeleid
 • Wilt de registratie voor verschillende producten en/of categorieën intrekken? Gebruik dan per product per categorie een apart formulier