Opslagbedrijf: aanvragen erkenning of registratie

Hantering en/of opslag van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten? Dan moet u een erkenning aanvragen of uw bedrijf laten registreren bij de NVWA.

Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn materialen en producten van dierlijke oorsprong die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie, maar voor de productie van bijvoorbeeld diervoeder, organische meststoffen, biobrandstof of geneesmiddelen. Ontvangt u niet-verwerkte dierlijke bijproducten die bij andere bedrijven zijn ontstaan? En slaat u deze op in afwachting van verzending naar bedrijven die ze verder verwerken? Dan moet u een erkenning aanvragen. Dit geldt ook als u tussenhandelingen verricht zoals sorteren, versnijden, koelen, invriezen, zeven of zouten.

Gebruik het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen.

 • Kies de verleningssoort ‘Erkenning: Opslag van dierlijke bijproducten (intermediair bedrijf)’ als u alleen opslaat
 • Kies de verleningssoort ‘Erkenning: Hantering en/of opslag van dierlijke bijproducten (intermediair bedrijf)’ als u ook tussenhandelingen verricht
 • Vink de betreffende categorie dierlijke bijproducten aan
 • Kies vervolgens de voor u relevante producten

Zijn de dierlijke bijproducten bestemd voor rechtstreekse vervoedering? Ga dan naar de pagina Vervoederen van dierlijk materiaal: aanvragen toestemming.

Afgeleide producten

Afgeleide producten zijn producten gemaakt uit dierlijk materiaal, die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie. Ontvangt u deze? En doet u hiermee uitsluitend handelingen zoals opslaan, mengen en/of verpakken? Dan heeft u een erkenning of registratie nodig. Dit hangt af van het gebruiksdoel van de producten.

Erkenning

Deze moet u aanvragen als de producten bestemd zijn voor:

 • Storting (voor zover toegestaan) of verbranding of meeverbranding
 • Verstoking als brandstof
 • Gebruik als organische meststoffen en bodemverbeteraars, of voor de vervaardiging daarvan

Gebruik het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen.

 • Kies de verleningssoort ‘Erkenning: Opslag van afgeleide producten’
 • Vink de categorie dierlijke bijproducten aan waaruit producten die u opslaat zijn verkregen
 • Kies vervolgens de voor u relevante producten

Registratie

Deze moet u aanvragen als de producten bestemd zijn voor andere dan onder erkenning genoemde doeleinden, bijvoorbeeld:

 • Gebruik als diervoeder, of voor de vervaardiging daarvan
 • Vervaardiging van biobrandstoffen of oleochemische producten
 • Vervaardiging van producten zoals cosmetica, (dier)geneesmiddelen of medische hulpmiddelen

Gebruik het Registratieformulier dierlijke bijproducten.

 • Selecteer de activiteit ‘Opslag van afgeleide producten’
 • Kies het product dat u opslaat
 • Geef aan van welke categorie dierlijke bijproducten het is afgeleid
 • Slaat u verschillende producten en/of categorieën op? Gebruik dan per product per categorie een apart formulier.

Uitzondering

Sommige afgeleide producten zijn door de behandeling die ze hebben ondergaan zo veilig geworden dat aan transport, handel, opslag of verdere verwerking ervan geen eisen meer worden gesteld. Deze producten hebben het ‘eindpunt in de keten’ bereikt. Voor opslag van deze producten is erkenning registratie niet nodig.

Andere relevante vergunningen