Organische meststoffen: wettelijke eisen erkenning of registratie

Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening dierlijke bijproducten, vormt de wettelijke basis voor erkenning en registratie van bedrijven die organische meststoffen, bodemverbeteraars of groeimedia vervaardigen.

Erkenning

De erkenningsplicht voor het vervaardigen van organische meststoffen en bodemverbeteraars is opgenomen in artikel 24, onder f), van de Verordening dierlijke bijproducten. De specifieke eisen waaraan installaties moeten voldoen zijn opgenomen in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en in artikel 22 en bijlage XI, hoofdstuk II, van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten).

Deze eisen hebben betrekking op de:

  • voorbehandeling van de grondstoffen van dierlijke oorsprong
  • infrastructuur en uitrusting
  • hygiĆ«ne en werkwijze

Registratie

Registratie vindt plaats op grond van artikel 23 van de Verordening dierlijke bijproducten. De eisen waaraan geregistreerde bedrijven moeten voldoen zijn opgenomen in artikel 20 en bijlage IX, hoofdstuk IV van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten).

Andere relevante eisen

Naast erkennings- en registratievoorwaarden bevatten de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011 ook algemene voorschriften waaraan alle bedrijven die met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten werken moeten voldoen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op de identificatie, handelsdocumentatie en administratie.

Bedrijven die organische meststoffen en bodemverbeteraars verhandelen moeten zich ook houden aan milieuregelgeving, in het bijzonder de Meststoffenwet en daarbij behorend het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling meststoffenwet.