Pluimveehouderij: erkenning

Export van fok- of gebruikspluimvee naar een andere EU-lidstaat? Dan heeft u te maken met erkenning.