Pluimveehouderij: erkende bedrijven

Welke houderijen van fok- en gebruikspluimvee voor zijn erkend op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van Richtlijn 90/539/EEG?

Erkende inrichtingen voor pluimvee