Pluimveehouderij: erkende bedrijven

Welke houderijen van fok- en gebruikspluimvee voor zijn erkend op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2019/2035?

Erkende inrichtingen voor pluimvee