Slachthuis: aanvragen erkenning en meer

Slachterij? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Vraag een erkenning en/of aanvullende vergunning aan via het aanvraagformulier verleningen.

Hulp bij het aanvragen van een erkenning als slachthuis

 • Geef aan dat u wilt 'aanvragen'.
 • Selecteer als soort verlening ‘Productie en handel van vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee en wild bestemd voor menselijke consumptie’.
 • Vink 'Erkenning of toestemming voor: Slachtplaats/slachthuis’ aan.
Kies... Als het gaat om het slachten van... En...

Slachthuis gedomesticeerde hoefdieren - SLARV

 • als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren zoals runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en paarden
 • andere gedomesticeerde rundachtigen zoals buffels of wisenten
Vink aan om welke diersoort(en) het gaat
Slachthuis pluimvee / lagomorfen - SLAPL
 • gekweekte vogels zoals kippen en kalkoenen, of gekweekte vogels van soorten die meestal niet tot de landbouwhuisdieren worden gerekend zoals kwartels of parelhoenders
 • tamme konijnen
Vink aan om welke diersoort(en) het gaat
Slachthuis gekweekt wild - SLGRV
 • gekweekte landzoogdieren die niet onder de definitie van als landbouwhuisdieren gehouden hoefdieren vallen
 • gekweekte loopvogels zoals struisvogels
Vink aan om welke diersoort(en) het gaat
Slachthuis vrij wild - VIAVV
 • andere landzoogdieren dan gekweekt wild en als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
 • andere vogels dan pluimvee en loopvogels, die voor menselijke consumptie worden bejaagd
Vink aan om welke diersoort(en) het gaat
Slachtplaats - bedrijf van herkomst pluimvee/lagomorfen - SLHPL
 • pluimvee of tamme konijnen op het houderijbedrijf, waarna de karkassen ten behoeve van keuring en uitsnijden worden overgebracht naar een slachthuis of uitsnijderij
 

Slachtplaats - bedrijf van oorsprong gekweekt wild - SLOGW

 • gekweekt wild op het houderijbedrijf, waarna de karkassen ten behoeve van keuring en uitsnijden worden overgebracht naar een slachthuis of uitsnijderij
 

Hulp bij het aanvragen van aanvullende vergunningen

Wilt u een aanvullende erkenning of toestemming aanvragen voor uw roodvlees- of pluimveeslachthuis?

 • Geef aan dat u wilt 'aanvragen'.
 • Selecteer als soort verlening ‘Productie en handel van vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee en wild bestemd voor menselijke consumptie’.
 • Vink 'Erkenning of toestemming voor: Slachtplaats/slachthuis’ aan.
 • Kies de gewenste erkenning(en) en/of toestemming(en).

Wilt u vlees exporteren naar landen buiten de EU?

 • Geef aan dat u wilt 'aanvragen'.
 • Selecteer als soort verlening 'Export naar derde landen'
 • Vink het land aan waarnaartoe u wilt exporteren.
 • Kies, afhankelijk van het land, de betrokken bedrijfs- en/of productsoort