Slachthuis: erkenning en meer nodig?

U slacht dieren. Heeft u hiervoor een erkenning en andere vergunningen nodig?

Wanneer erkenning nodig?

U moet een erkenning aanvragen bij de NVWA als u een inrichting heeft voor het slachten van:

 • als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren zoals runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en paarden
 • andere gedomesticeerde rundachtigen zoals buffels of wisenten
 • gekweekte vogels zoals kippen en kalkoenen
 • gekweekte vogels van soorten die meestal niet tot de landbouwhuisdieren worden gerekend zoals kwartels of parelhoenders
 • tamme konijnen
 • gekweekte landzoogdieren die niet onder de definitie van als landbouwhuisdieren gehouden hoefdieren vallen
 • gekweekte loopvogels zoals struisvogels

Houdt u pluimvee of gekweekt wild? En slacht u deze dieren op uw eigen bedrijf, waarna de karkassen ten behoeve van keuring en uitsnijden worden overgebracht naar een slachthuis of uitsnijderij? Ook dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Houdt u pluimvee of konijnen? En slacht u een geringe hoeveelheid van deze dieren op uw eigen bedrijf? Dan valt u misschien onder de uitzondering op de erkenningsplicht. Raadpleeg de Beleidsregel “Kleine hoeveelheden” t.a.v. pluimveevlees en vlees van lagomorfen.

Slacht u vrij wild? Ga dan naar de pagina Wildbewerkingsinrichting.

Aanvullende vergunningen voor slachterijen

Heeft u een slachthuis voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren?

Wilt u:

 • varkenskarkassen niet splitsen vóór de post mortem-keuring?
 • onderpoten afvoeren naar een erkend levensmiddelenbedrijf?
 • onvolledig gekoelde runder-, varkens-, schapen- en/of geitenkarkassen of -karkasdelen verzenden en/of vervoeren?
 • zichtkeuring uitvoeren op kalveren?

Dan moet u daarvoor toestemming aanvragen bij de NVWA.

Heeft u een erkenning voor het slachten van runderen, schapen en/of geiten, en wilt u deze onbedwelmd slachten? Dan moet u ook daarvoor een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Heeft u een slachthuis voor pluimvee?

Wilt u:

 • de lijnsnelheid in uw kuikenslachthuis verhogen?
 •  uitsluitend ontdarmd pluimvee leveren?
 • gesloten eenden leveren?

Dan moet u daarvoor toestemming aanvragen bij de NVWA.

Wilt u vlees exporteren naar landen buiten de EU?

Meer erkenningen voor het werken met vlees

Snijdt of beent u ook vlees uit in uw bedrijf? Lees dan de pagina Uitsnijderij: erkenning of meer nodig?

Andere relevante vergunningen

Worden bloed en/of andere dierlijke bijproducten die in uw slachthuis ontstaan gebruikt als diervoeder of voor de productie van diervoedergrondstoffen? Lees dan de volgende pagina's: