Stookinstallatie: erkenning

Verstoking van dierlijke vetten of ander dierlijk materiaal in een thermische ketel, stationaire motor of andere installatie voor de opwekking van energie? Dan heeft u te maken met erkenning.