Stookinstallatie: aanvragen erkenning

Verstookt u dierlijke vetten of ander dierlijk materiaal in een thermische ketel, stationaire motor of andere installatie voor de opwekking van energie? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.