Verwerkingsbedrijf: aanvragen erkenning

Verwerking van categorie 1- en 2-materiaal tot bijvoorbeeld vleesbeendermeel en gesmolten vetten? Verwerking van categorie 3-materiaal tot producten geschikt voor gebruik als voedermiddel en voor andere doeleinden? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Formulier

Gebruik het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen.

Aanvullende vergunningen

Verwerkt u categorie 3-materiaal tot bloedproducten of verwerkte dierlijke eiwitten? Levert u deze voor gebruik in voeder voor landbouwhuisdieren? Dan heeft u misschien ook een registratie of toestemming nodig op grond van de TSE-verordening. Ga naar de pagina Feedban: registratie of toestemming verwerkingsbedrijf.