Feedban: registratie of toestemming verwerkingsbedrijf

Verwerkt u bloed tot bloedproducten? Of categorie 3-materiaal tot verwerkte dierlijke eiwitten? Ga na of u uw bedrijf moet registreren of toestemming  moet aanvragen bij de NVWA.

Dit is nodig in de volgende situaties.

Situatie 1 - Bloedproducten

U verwerkt bloed van niet-herkauwende landbouwhuisdieren tot bloedproducten. U levert de bloedproducten voor gebruik in voeder voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan pelsdieren.

  • Verwerkt uitsluitend bloed afkomstig van niet-herkauwende landbouwhuisdieren? Dan moet u het bedrijf laten registreren.
  • Verwerkt u naast bloed van niet-herkauwende landbouwhuisdieren ook bloed van herkauwers? Dan moet u toestemming aanvragen.

Situatie 2 - Verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers

U verwerkt categorie 3-materiaal van niet-herkauwende landbouwhuisdieren tot verwerkte dierlijke eiwitten, anders dan vismeel of insecteneiwit. U levert de verwerkte dierlijke eiwitten voor gebruik in voeder voor aquacultuurdieren.

  • Verwerkt u uitsluitend categorie 3-materiaal afkomstig van niet-herkauwende landbouwhuisdieren? Dan moet u het bedrijf laten registreren.
  • Verwerkt u naast materiaal van niet-herkauwende landbouwhuisdieren ook materiaal van herkauwers? Dan moet u toestemming aanvragen.

Situatie 3 - Insecteneiwit

U verwerkt gekweekte insecten tot verwerkte dierlijke eiwitten. U levert de insecteneiwitten voor gebruik in voeder voor aquacultuurdieren, pluimvee en/of varkens.

  • Verwerkt u uitsluitend gekweekte insecten? Dan volstaat erkenning als categorie 3-verwerkingsbedrijf op grond van artikel 24, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten).
  • Verwerkt u naast insecten ook dierlijke bijproducten afkomstig van andere diersoorten? Dan moet u toestemming aanvragen.

Situatie 4 - Varkenseiwit

U verwerkt dierlijke bijproducten afkomstig van varkens tot verwerkte dierlijke eiwitten. U levert de varkenseiwitten voor gebruik in voeder voor pluimvee.

  • Verwerkt u uitsluitend dierlijke bijproducten van varkens? Dan moet u het bedrijf laten registreren.
  • Verwerkt u naast materiaal van varkens ook materiaal van herkauwers en/of pluimvee? Dan moet u toestemming aanvragen.

Situatie 5 - Pluimvee-eiwit

U verwerkt dierlijke bijproducten afkomstig van pluimvee tot verwerkte dierlijke eiwitten. U levert de pluimvee-eiwitten voor gebruik in voeder voor varkens.

  • Verwerkt u uitsluitend dierlijke bijproducten van pluimvee? Dan moet u het bedrijf laten registreren.
  • Verwerkt u naast materiaal van pluimvee ook materiaal van herkauwers en/of varkens? Dan moet u toestemming aanvragen.