Visaas: intrekken registratie

Gestopt met de productie van lokvoeders voor gebruik door sportvissers? Trek overbodige registraties in.

Diervoederhygiëneverordening

Helemaal gestopt met de productie van visaas? Gebruik het Aanvraag- en intrekkingsformulier diervoeder. Geef aan dat u wilt ‘Inleveren’.

  • Selecteer als activiteit ‘Productie’
  • Vink onder ‘Registratie overeenkomstig art. 9 van Verordening (EG) nr. 183/2005’ aan dat het gaat om de productie van ‘Aanvullende en/of volledige diervoeders voor voedselproducerende dieren (N010110)’

Verordening dierlijke bijproducten

Produceerde u visaas met grondstoffen van dierlijke oorsprong? Gebruik dan ook het Registratieformulier dierlijke bijproducten. Geef aan dat u wilt ‘Inleveren’. Doe dat ook als u nog wel visaas maakt, maar daarbij geen producten van dierlijke oorsprong meer gebruikt.

  • Selecteer als activiteit ‘Vervaardiging van afgeleide producten’
  • Kies als product ‘Visaas’
  • Vink aan dat het gaat om categorie 3-materiaal of daarvan afgeleide producten