Visaas: wettelijke eisen registratie

Verordening (EG) nr. 183/2005 en Verordening (EG) nr. 1069/2009 vormen de wettelijke basis voor registratie van bedrijven die lokvoeder produceren.

Verordening (EG) nr. 183/2005

De registratieplicht is opgenomen in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 183/2005 (de Diervoederhygiëneverordening). De eisen waaraan geregistreerde diervoederbedrijven moeten voldoen zijn opgenomen in bijlage II bij die verordening.

Verordening (EG) nr. 1069/2009

De registratieplicht is opgenomen in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten). De eisen waaraan geregistreerde bedrijven moeten voldoen staan in bijlage IX, hoofdstuk IV, van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening bij de Verordening dierlijke bijproducten).

Andere relevante eisen

Er zijn diverse andere Europese en nationale voorschriften en verplichtingen waaraan diervoederbedrijven zich moeten houden. Daaronder zijn de eisen uit Verordening (EG) nr. 767/2009 (Marktverordening diervoeder, onder andere over etikettering en claims) en Verordening (EG) nr. 1831/2003 (Toevoegingsmiddelen).

Verordening (EG) nr. 1069/2009 en Verordening (EU) nr. 142/2011 bevatten naast specifieke voorschriften voor geregistreerde bedrijven ook algemene voorschriften waaraan alle bedrijven die met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten werken moeten voldoen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op de identificatie, handelsdocumentatie en administratie.